บรรยากาศ การย้ายห้องเรียน จากฝั่งอนุบาลของพี่อนุบาล 3 มาเป็น น้อง

ประเพณี การส่งตัวน้อง ๆ อนุบาล 3 เพื่อเข้าเรียนชั้น ป 1 ของโรงเรียนวนิษา รังสิต มีประจำทุกปี เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็ก ได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนระดับชั้นจากชั้นอนุบาลมาเป็นชั้นประถม เด็ก ๆ จะมีความรู้สึกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกขั้น ต่อไปนี้จะไม่มีการนอนกลางวัน กิจกรรมบางอย่าง เด็ก ๆ ต้องทำด้วยตัวเอง เช่นการทานอาหาร การล้างจาน ของตนเอง โตวัน โตคืน สดใส แข็งแรง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข