กิจกรรมเปิดตลาด นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่2/2558

แผนกอนุบาลโรงเรียนวนิษาได้จัดกิจกรรมหรรษากับการเปิดตลาดเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ ภายใน โดยให้เด็กๆ ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ตั้งโต๊ะขายขนมซึ่งแต่ละห้องก็จะขายขนมแตกต่างกันไป เด็กๆได้รู้จักการแลกเปลี่ยนซื้อ - ขาย โดยจะใช้ใบไม้แทนเงินสำหรับซื้อขายในตลาด)