กิจกรรมวันสงกรานต์โรงเรียนวนิษา สืบสานประเพณีไทย 2559

ความน่ารักของเด็กๆ กับการสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ กับกิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ณ โรงเรียนวนิษรังสิต