ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงกษาปณ์รัวสิต