• โรงเรียนวนิษา ได้กำหนดปรัชญาซึ่งถือเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาผู้เรียนไว้ว่า “ โตวันโตคืน สดชื่นแจ่มใส ปัญญากว้างไกล หัวใจงดงาม ” ซึ่งโรงเรียนขอขยายความหม...

  • วิสัยทัศน์ โรงเรียนวนิษา มุ่งมั่นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพของสมอง มีทักษะกระบวนการคิด มีความสามารถทางภาษา วิชาการและเทคโนโลยี ก้าวสู่ชุมชนโลก ด้วยความมั่นใจ โดยการให้...

  • โรงเรียนวนิษาตั้งอยู่เลขที่ ๕๖๙ ซอยรังสิต – นครนายก ๖๐ ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓ ไร่ ๒ งาน ๓๖๓ ตารางวา จัดตั้งขึ้...

  • ระดับอนุบาล เรียนรู้อย่างสนุกสนานและเหมาะกับวัย เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านโปรเจคที่เรานำวิธีการของ Reggio Project Approach มาปรับใช้ ซึ่งเป็นวิธีการที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนได้เรียนรู้ตา...


  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • Map.jpg
    โรงเรียนวนิษา 569 ซ.รังสิต-นครนายก 62 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ :02 - 5319696 โทรสาร : 02 – 5319384


Visitors: 9,809